Tanemura Soke primio je carsko odlikovanje - Red svetog blaga.

Dana 3. studenog 2017. službeno je obznanjeno da će Tanemura Soke primiti carsko odlikovanje Reda svetog blaga od Njegovog Veličanstva cara.

8. studenoga formalno je pozvan u Ministarstvo pravosuđa sa svojom ženom i primio je carsko priznanje Reda svetog blaga od ministra pravosuđa. 


Nakon toga, posjetio je carsku palaču sa svojom ženom i imao audijenciju s Njegovim Veličanstvom carem. 

Tanemura Soke trudio se 32 godine volontirajući kao socijalni probacijski službenik i regionalni nadzornik.


Soke je također primio priznanje od cara koje glasi: Car Japana ovime daje Tanemuri Tsunehisi "odlikovanje Reda svetog blaga sa zlatnim i srebrnim zrakama". Stoga je carski državni pečat stavljen u carskoj palači. 29. godine Heisejeva doba, 11. mjeseca, 3. dana.

Vrlo smo ponosni i sretni za našeg učitelja Tanemuru Sokea.

TERMINI TRENINGA

Kobudo klub „GENBUKAN MANGETSU DOJO“
10000 Zagreb, Sokolgradska 28
OIB: 52569597190

Copyright © 2008-2023 • Grandmaster Tanemura Tsunehisa Shoto Sensei & Mangetsu Dojo, Croatia