Instruktori ogranaka

Nenad Voća, Denmark Mikazuki Dojo-Cho (voditelj škole):


• Ninpo Bugei Taijutsu Sho Dan (1. Dan)
• Jujutsu Ni Dan (2. Dan)
• Bikenjutsu Hachi Kyu
• Shinden Fudo Ryu Ju Taijutsu Shoden Menkyo
• Daito Ryu Aiki Jujutsu Shoden Menkyo
• Mugen Shinto Ryu Iai Jutsu Shoden Menkyo
• Kijin Chosui Ryu Daken-Taijutsu Shoden Menkyo


Josip Marković, Sweden Fugetsu Dojo-Cho (voditelj škole):


• Ninpo Bugei Taijutsu Sho Dan (1. Dan)
• Jujutsu Ni Dan (2. Dan)
• Bikenjutsu Hachi Kyu
• Shinden Fudo Ryu Ju-Taijutsu Shoden Menkyo
• Daito Ryu Aiki Jujutsu Shoden Menkyo
• Mugen Shinto Ryu Iai Jutsu Shoden Menkyo
• Takagi Yoshin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
• Kijin Chosui Ryu Kirigami


Bruno Pešec, Norway Konpeki Dojo-Cho (voditelj škole):


• Ninpo Bugei Taijutsu Sho Dan (1. Dan)
• Jujutsu Ni Dan (2. Dan)
• Bikenjutsu Hachi Kyu
• Shinden Fudo Ryu Ju-Taijutsu Shoden Menkyo
• Daito Ryu Aiki Jujutsu Shoden Menkyo
• Mugen Shinto Ryu Iai Jutsu Shoden Menkyo
• Takagi Yoshin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
• Kijin Chosui Ryu Daken-Taijutsu Shoden Menkyo

 

Pronađite nas na Facebooku

TERMINI TRENINGA

Kobudo klub „GENBUKAN MANGETSU DOJO“
10000 Zagreb, Sokolgradska 28
OIB: 52569597190

Copyright © 2008-2021 • Grandmaster Tanemura Tsunehisa Shoto Sensei & Mangetsu Dojo, Croatia