Genbukan – Pregled

  genbukan-ninpo.png
Primarni fokus međunarodne Genbukan Ninpo Bugei organizacije na čelu sa Velemajstorom Shoto Tanemurom iz Matsubishia u Japanu je umjetnost  Ninji, legendarnih japanskih ratnika iz sjene. U interesu održavanja cjelovitosti drevne Ninja tradicije, Velemajstor Tanemura osnovao je Genbukan u studenome 1984 godine. Genbukan je posvećen činjeničnom prikazu i podučavanju Ninja umjetnosti na tradicionalni japanski način.

 

Program u Genbukanu je usmjeren na nastavu u Ninpo Sanjurokkei (36 područja obuke), koji se sastoji od 18 dijelova tradicionalnih japanskih borilačkih vještina (Bugei Juhappan) u kombinaciji sa 18 dijelova Ninpoa (Ninja Juhakei).


Tanemura Soke Bikenjutsu
Naziv "Genbukan"

Genbukan označava mjesto koje odgaja profesionalce u borilačkim vještinama; mjesto koje zrači izvrsnim borilačkim vještinama. Gen također znači crno - mjesto za treniranje mističnih, čudotvornih i veličanstvenih tehnika. Smisao ovoga jest da osoba koja majstorira Ninpo Bugei daje svjetlo (vanjskom) svijetu tame.Ime "Ninpo Bugei"

Ninpo Bugei nije ograničen ni na koji stil ili školu (Ryu-ha). Već ono što je uključeno za izgradnju ove umjetnosti mora biti dalje razvijano. Nema nametnutih ograničenja na ovu originalnu japansku umjetnost ustrajnosti (Shinobi).Genbukan – Ryu Ha

Osnove Genbukan Ninpo Bugei su se razvile iz različitih škola, uključujući:

• Togakure Ryusoke1.jpg
• Kumogakure-Ryu
• Kukishin-Ryu
• Gyokko-Ryu
• Koto-Ryu
• Gikan-Ryu
• Shinden-Fudo-Ryu
• Takagi-Yoshin-Ryu
• Asayama-Ichiden-Ryu
• Yoshin-Muso-Ryu
• Tatara-Shinden-Ryu
• Iga Ryu
• Tenshin-Ryu
• Daito-Ryu
• Yagyu-Shingan-Ryu
• Mugen Shinto Ryu
• Kijin Chosui Ryu
• Tenshin Hyoho Kukishin Ryu


Genbukan – Ninpo i Ninjutsu

Ninjutsu je najbolje opisati kao skup vještina koje koristi Ninja, dok je Ninpo često znan kao "Ninjutsu višega reda" i podrazumijeva životnu filozofiju na temelju Nin principa.

 

togakure_soke.jpgNin se prevodi kao strpljenje, ali također može implicirati upornost ili kradomičnost. Japanski znak za Nin se sastoji od dva dijela ili radikala. Gornji dio se zove Yaiba koji se odnosi na oštri brid mača. Donji dio se može čitati bilo kao Kokoro ili Shin, što oboje znači srce.

 

Znak Po koji podrazumijeva prirodni zakon, koristi se u Ninpo umjesto Do (kao u Judo, Kendo, Aikido, itd.). Kad govorimo o našoj vještini kao o Ninpo radije nego Ninjutsu, naglašavamo trening koji se bavi unutarnjim razvojem osobnog karaktera zajedno sa tehničkim vještinama borilačkog treninga. Nije dovoljno znati samo tehnike, važno je gdje su vam srce i duh kao osobi. Iz ovog razloga Ninpo naglašava filozofski i duhovni trening u skladu sa tjelesnim treningom. Ovo usavršavanje vlastitog duha u japanskom je znano kao Seishinteki Kyoyo.

 

Ninpo se odnosi na obranu cijelog sebe, i podrazumijeva da se obrana vlastitog života čini duhom onoliko koliko i sa tjelesnim tehnikama.Genbukan – Nastavni program


U Genbukan curiculumu tehnike su organizirane u deset Kyu stupnjeva (pred crni pojas) i deset Dan stupnjeva (crni pojas).


Za više informacija na engleskom jeziku odite na www.genbukan.org